Kiralama Koşulları

 

GENEL KİRALAMA KOŞULLARI

 

KİRACI, arabayı bu sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde koşullara uygun olarak kullanmayı kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  Bu sözleşmeyi imzalayan KİRACI kendisine it ve kendisinden kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılır. Kira kontratında belirttiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

 

          1-)      A) Vasıtanın durumuna göre en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI veya EK SÜRÜCÜ tarafından kullanılacaktır.

                    B) Sürücü, Genel Kiralama Bilgilerin ve Koşullarında belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.

         C) Kiralanan arabayı kira başlangıcında sözleşme üzerinde belirtilen Ana sürücü veya Ek sürücü olarak tanımlanan şahıslar kullanabilir

 

          2-)      A) Kiralanan Araba, açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu, mal taşınmasında kullanılamaz.

                     B) Herhangi bir vasıtayı veya treyleri itmek yada çekmek için kullanılamaz.

                     C) Alkol almış birisi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen birisi kullanamaz.

                     D) Özel yarışlar ve motorlu sporlarda kullanılamaz.

                     E) Vasıtaya zarar verecek şekilde yük taşımada kullanılamaz.

                     F) Kiralama amacına uygun olmayan şekilde, arazide veya dağda, kiralanan aracın teknik yapılarına yada tahammül gücüne uygun olmayan yer ve yollarda kullanılamaz.

 

           3-) KİRACI kiraladığı aracın, stepnesini, tüm lastiklerini, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim alındığı gibi kiralandığı şehirde veya anlaşmada belirtilen yerdeki AIVA Araç Kiralama ofisine belirtilen tarihte teslim edecektir. Bütün uzatmalar için AIVA’ya başvurulacak ve onay alacaktır. AIVA tarafından onay verilmeden uzatılan anlaşmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak kullandığını  taraflarca kabul edilmiştir.   

 

           4-) KİRACI, kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ait olarak sözleşmede ve mevzuatta temin edilmesi gereken evrakları ( kaza tutanağı, alkol raporu) eksiksiz temin ederek AIVA’ya getirmesi durumunda, oluşan maddi ve manevi hasarlı kazadaki Muafiyet bedelini AIVA’nın belirlediği miktarda ödemekle yükümlüdür. Bu muafiyet bedelinin üstünde kalan tutarlar ise AIVA’nın sigorta poliçesi limitleri dahilinde  AIVA tarafından kasko değerlendirmesine alınacaktır.

 

           5-) KİRACI, Süper Mini Hasar Sigorta Paketini ödediği durumlarda; AIVA tarafından belli tutarların altında kalan hasarlarda, KİRACI”nın polis tutanağına gerek kalmadan olayın geliştiği durumu beyan eden bir tutanak ile aracını hiçbir ek ödeme yapmadan teslim edebilir.

 

           6-) Aşağıdaki durumlar sigorta güvencesi kapsamına girmemektedir ;

-          Lastik yarılması ve jantta oluşan çizik ve hasarlar.

-          Jant kapağı ve stepnenin çalınması.

-          Plaka, ruhsat  gibi ekipmanların zarar görmesi.

-          Güvence kapsamı dahilinde olmayan ve araca verilen her türlü zarar.

 

7-) AIVA, kira süresi boyunca araç içinde çalınan ve kaybolan eşyalardan sorumlu tutulamaz.

 

8-) KİRACI, kiralanan aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını, araçta hiçbir hasarın olmadığını kabul eder. ( Araç Teslim Formunda Belirtilen Hasarların Dışında )

 

9-) KİRACI, hasar müafiyet güvencesini kabul etmesine rağmen aşağıda belirtilen durumlarda kiralanan aracın zarar görmesi durumunda oluşan bütün hasar bedelini itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder;

-          Kaza anında Alkollü ve Uyuşturucu etkisi altında olmak,

-          Kaza anında karşı sürücünün evraklarını ve bilgilerini eksik almak,

-          Türkiye il sınırları içerisinde yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda ve kaza tespit tutanağında kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi,

-          Kazaya ait polis raporunun düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı ve kasıtlı kaza yapılması durumunda,

-          Kira sözleşmesinde adı geçmeyen kullanıcıların aracı kullanması neticesinde meydana gelen kazalarda,

-          Kazanın olduğu tarih ve saatten itibaren 24 saat içerisinde ilgili tutanak ve raporların AIVA Araç Kiralama Şirketine teslim edilmemesi durumunda.

 

10-) Aracın kiralama süresi içerisinde KİRACI tarafından gerekli önlemlerin alındığı taktirde ( aracın kapılarını kilitli tutmak gibi ) ve olası böyle bir durum yaşanırsa, KİRACI’ aracın anahtarını ve ruhsatını AIVA’ya teslim ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı sürece Hırsızlık Güvencesinden yararlanabilecektir.

 

12-) AIVA Araç Kiralama Şirketi vasıtanın üretimini yapmadığından, arabanın ya da yedek parçaların imalat hatasından dolayı meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değidir.

 

13-) Kiralanan aracı ticari amaç doğrultusunda kullanımı tespit edildiği durumda, AIVA tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve araçta oluşan zararı KİRACI’ya rücu etme hakkına sahiptir.

 

14-) KİRACI, aracı başka kişilere ve kuruluşa kiraya verilemeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun, Kira Anlaşma ve Koşulları üzeründe ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını  kabul ve taahhüt eder.

 

15-)  KİRACI, araç ile Türkiye  sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğacak bütün zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. AIVA Araç Kiralama’nın onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.

 

18-) KİRACI’ya köprü, otoyol ve OGS – HGS geçiş sistemlerinden doğan ödemeler %18 KDV dahil edilerek fatura edilecektir.

 

19-) AIVA, kiralanan araca yazılan Trafik Ceza tutanakları üzerinde yazan tutarları peşinen ilgili kurumlara ödemeyi kabul eder. Bu bedeller KİRACI’ya rücu edilecektir. AIVA söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi talep etmeyecektir ve AIVA trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkına sahiptir.

 

20-) Kiralanan araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup yakıt hatalarından kaynaklanan arıza masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı sorunların oluşması ile ilgili Petrol Şirketleri ile KİRACI muhattap ve sorumlu olacaktır.

 

21-) Arabayı kiralayan kişi, bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması ve kiraladığı aracı kira kontratında belirtilen saat ve tarihte iade etmemesi halinde KİRACI, AIVA Araç Kiralama bahsedilen aracı nerede olursa olsun ön uyarıya gerek kalmadan geri alma yetkisi tanır ve aracın AIVA tarafından geri alınması sırasında oluşabilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. AIVA, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

 

22-) AIVA, herhangi bir neden göstermeden KİRACI ile olan anlaşmayı fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne olursa olsun AIVA Araç Kiralama Şirketinden bir talepte bulunmayacağını kabul eder.  Feshi müteakip aracı hemen AIVA Araç Kiralama Şirketine teslim edeceğini kabul eder.  Anlaşma feshinden itibaren 3 gün içerinde de aracın iade edilmemesi halinde AIVA, KİRACI hakkında yasal işlem başlatarak emniyeti suçunun oluşması sebebi ile ilgili makamlara bildirimde bulunulacaktır.